Arbetgrupper/engagera dig

Vill du engagera dig i tex Pride? Gå en skolinformatörsutbildning? Vill du starta en grupp för seniorer? Eller har du andra idéer?

Du avgör själv hur engagerad du vill vara, kanske vill du bara komma med idéer, kanske vill du engagera dig mer. Oavsett vad behöver vi dig!

Kontakta oss på mejl: skelleftea@rfsl.se