Om oss

RFSL

RFSL Skellefteås styrelse består av fem ledamöter samt en ersättare. Vid årsmötet 2021 valdes styrelse

Ordförande – Fredrik N, nyval till 2023

Kassör – Pär B, vald på årsmötet 2020 till 2022

Övriga ledamöter – Sussi B, vald till 2022, Meggie O, nyval till 2023 samt Marie A, fyllnadsval till 2022

Styrelsen träffas fyr till sex gånger per år och planerar verksamheten. Medlemmar är välkomna på styrelsemöten.

OBS för närvarande sker alla styrelsemöten digitalt pga Coronaviruset och de restriktioner detta innebär.

Vill du komma i kontakt med oss så mejla skelleftea@rfsl.se